NhayCoCo

Nháy Cô Cô (NCC) mến chào bạn bè thân hữu,


Vì định dạng của facebook bài mới xuất hiện đẩy bài cũ trôi đi nên hiện tại rất khó tìm lại bài cũ trên facebook của mình. Cũng may ông xã cho mình mượn một góc trang nhà này để lưu trữ theo kiểu thư mục để users tiếp cận một cách dễ dàng hơn. Bạn tiếp cận bài viết từng năm  bằng click on biểu tượng của NhayCoCo dropdown menu ở top trang, hoặc bấm trực tiếp vào một trong những năm sau:


Năm: 2023 - 2022 - 2021 - 2020 - 2019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 


Hình ảnh của mỗi bài viết được lưu trữ theo kiểu slideshow như thí dụ dưới đây, tương ứng với slideshow là tựa đề của mỗi post, bạn click trên mỗi tựa đề bài viết sẽ hiện ra hoàn toàn, trong bài viết có thể link trực tiếp vào facebook của NCC.


Vì ông xã phải thiết kế để bài có thể view và tương tác trên những hệ thống điều hành khác nhau, trên máy/pad/phone khác nhau, nên có thể bài khó tương tác trên máy/phone của bạn, mong bạn xí xoá ihihi